Verloop van de werken - overzicht timing, fasering en omleidingen

De werken verlopen in zes fasen. Hier staan de volgende fases alvast kort toegelicht.