Over de werken

Het project

Het Antwerpse Havengebied is in volle ontwikkeling. Bedrijven trekken nieuwe business aan en groeien letterlijk buiten de grenzen. Om deze groei maximaal te ondersteunen, moet ook het wegennet meegroeien. Afdeling Maritieme Toegang denkt dan ook voortdurend vooruit en voorziet tijdig de nodige werken zodat bedrijven niet worden afgeremd door een onaangepaste infrastructuur.

Een van de werven die in 2017 wordt opgestart, betreft Waaslandhaven-Noord. De huidige rotonde, die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbindt, zal op termijn de stijgende verkeersdrukte niet meer aankunnen en wordt daarom omgevormd tot een Hollands complex. Er komen 2 maal 3 rijstroken en een pechstrook, in combinatie met een dubbel, gecoördineerd verkeerslicht om het verkeer zo efficiënt mogelijk te regelen. Aan beide zijden worden viertakskruispunten voorzien met de op- en afritten van de R2 (Ploegweg/Oudedijk en St.-Antoniusweg/Keteldijk). 

Dergelijke omvangrijke werken kunnen niet worden doorgevoerd zonder enige hinder voor de bedrijven op de site en de gebruikers van de R2. Een doordacht plan van aanpak zorgt ervoor dat deze hinder tijdens de werken beperkt blijft en de site maximaal toegankelijk blijft. 

Zo wordt gewerkt in 6 fasen, zodat geen enkele weg volledig afgesloten moet worden. De planning is zo opgesteld dat de grootste hinder beperkt wordt tot een aantal weekends en het zomerverlof van 2018. Het verkeer op de R2 blijft mogelijk over 2 rijstroken in beide richtingen. De bestaande bruggen worden pas afgebroken en verwijderd op het einde van de werken. De liggers van de nieuwe brug worden bovendien gemaakt in één overspanning, zonder middenpijler, zodat de hinder op de R2 minimaal blijft. 

Tijdens de werken wordt voortdurend gecommuniceerd over de voortgang, zodat u op elk moment kan meevolgen en rekening houden met mogelijke hinder. Op deze site vindt u steeds de laatste informatie over de huidige fase. U kan ook uw vragen en feedback kwijt via het contactformulier. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een vlot verloop van de werken. 

Toekomstbeeld wlhn
Nummer voor dringende vragen

+32 (0)499 77 47 74