AFWERKINGSFASE: De site moet volledig gebruiksklaar zijn tegen begin september 2018.

Wat

In deze afrondingsfase wordt werk gemaakt van zowel het plaatsen van signalisatie, het afbreken van de bestaande rotonde als van bv. het inzaaien en aanplanten van groen.

Duur

De afwerking is voorzien in augustus 2018; de site wordt volledig in gebruik genomen tegen begin september 2018.

Voor de werken
WLHN voor de werken
Na de werken
WLHN na werken
Verkeerslichten op- en afrittencomplex

Sinds enkele weken is het nieuwe op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord afgewerkt en zijn ook de twee bovengrondse kruispunten open voor het verkeer. De verkeersafwikkeling op het nieuwe complex wordt sindsdien nauwlettend opgevolgd. Daarbij stellen we vast dat de doorstroming op de kruispunten op de brug nog vaak moeilijk verloopt. Vaak staan er tussen beide kruispunten nog auto’s te wachten voor de lichten als de volgende stroom auto’s zich aanbiedt. Hierdoor raken ook de kruispunten geblokkeerd en stropt het verkeer.
 
Om de doorstroming op beide kruispunten te verbeteren zal het Agentschap Wegen en Verkeer aanpassingen doorvoeren aan de regeling van de verkeerslichten. In eerste instantie zal de fasering van de lichten aangepast worden om ervoor te zorgen dat de ruimte op de brug sneller vrijkomt voordat er opnieuw verkeer bijkomt. Na die aanpassing zal het agentschap tellingen uitvoeren om de verkeersstromen gedetailleerd in kaart te brengen. Op basis van deze tellingen zal een verdere verfijning van de groentijden gebeuren.

De eerste aanpassing van de lichtenregeling vindt plaats op 3 oktober.
 
Naast een aanpassing van de lichtenregeling zal de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) later ook nog de belijning op de kruispunten aanpassen zodat afslaand verkeer beter wordt geleid.