FASE 4: de herprofilering van de spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St.-Antoniusweg.

Afsluiting R2 van 25 tot 28 mei

Deze maand wordt de definitieve leuning van de brug geplaatst. Om veiligheidsredenen, wordt de R2
tijdens deze werken tijdelijk volledig afgesloten. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, is beslist
deze werken in het weekend uit te voeren. Daarom zal de R2 van vrijdagavond 25 mei vanaf 23.00u.
tot maandagochtend 28 mei om 4.00u. volledig afgesloten worden voor het verkeer.
Het
doorgaand verkeer wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex.

Kaartje afsluiting van de R2
Wat

Deze fase bestaat uit 2 delen: het herprofileren van de spoorwegbruggen en het verder opbreken, ophogen en aanleggen van het wegennet aan de St-Antoniusweg (de resterende zones).

Duur

De werken starten in april 2018 en worden afgerond in juni 2018.

Impact op het verkeer

De aansluitingen van het complex Waaslandhaven-Noord naar de St-Antoniusweg worden in deze fase afgesloten. Het verkeer van en naar de Kieldrechtsluis wordt omgeleid via de Molenweg.

Het verkeer naar de St-Antoniusweg, afkomstig van afrit Waaslandhaven-Noord (R2 richting Beveren), wordt omgeleid via de Molenweg.

Het verkeer richting de R2 Liefkenshoektunnel, afkomstig van de St-Antoniusweg/Molenweg, wordt omgeleid via de rotonde St.-Annalaan en brug 1.

extra maatregelen

Om het verkeer tijdens de werken in Waaslandhaven-Noord vlotter te laten doorstromen is in overleg met de gemeente Beveren en de politie beslist volgende bijkomende maatregelen te treffen:

WLHN fase 4 snede