AFWERKINGSFASE: De site moet volledig gebruiksklaar zijn tegen begin september 2018.

Wat

In deze afrondingsfase wordt werk gemaakt van zowel het plaatsen van signalisatie, het afbreken van de bestaande rotonde als van bv. het inzaaien en aanplanten van groen.

Duur

De afwerking is voorzien in augustus 2018; de site wordt volledig in gebruik genomen tegen begin september 2018.

Impact op het verkeer

Vanaf maandag 13 augustus kan het verkeer over het nieuwe Hollandse complex rijden.  

De versmalling van de rijstroken langs de R2 blijft nog gelden.

In het weekend van 25 en 26 augustus worden de afbraak- en plaatsingswerken afgerond. De R2 wordt afgesloten op vrijdagavond 24 augustus vanaf 22.00 u. voor de rijstrook richting Liefkenshoektunnel en 23.00 u. voor de rijstrook richting Beverentunnel. De R2 wordt weer opengesteld op maandagochtend 27 augustus om 4.00 u. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de op- en afritten.

 

Afsluiting R2
Wijziging planning

Omdat de afbraak van de bestaande bruggen vlotter verlopen is dan verwacht, wordt de planning van de tweede weekendafsluiting in augustus gewijzigd. In het weekend van 25 en 26 augustus wordt de definitieve leuning geplaatst en worden de grootste delen van de architectonische panelen voor de damwand geïnstalleerd. 

De R2 wordt afgesloten op vrijdagavond 24 augustus vanaf 22.00 u. voor de rijstrook richting Liefkenshoektunnel en 23.00 u. voor de rijstrook richting Beverentunnel. De R2 wordt weer opengesteld op maandagochtend 27 augustus om 4.00 u. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de op- en afritten.
 

Voor de werken
WLHN voor de werken
Na de werken
WLHN na werken